• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

Copyright 2020 - ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε.
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Library

Logistics

Cover of Contemporary Logistics  Seventh Edition - LOG.ENG.007.1

Contemporary Logistics Seventh Edition - LOG.ENG.007.1

Year: 1999
Category: Logistics
Cover of Fundamentals of Logistics Management First International Edition - LOG.ENG.005.1

Fundamentals of Logistics Management First International Edition - LOG.ENG.005.1

Year: 1998
Category: Logistics
Cover of Global Operations And Logistics Text And Cases First Edition - LOG.ENG.004.1

Global Operations And Logistics Text And Cases First Edition - LOG.ENG.004.1

Year: 1998
Category: Logistics
Cover of Green Logistics-Improving The Enviromental Stainability Of Logistics - LOG.ENG.006.1

Green Logistics-Improving The Enviromental Stainability Of Logistics - LOG.ENG.006.1

Year: 2010
Category: Logistics
Cover of Logistics An Integrated Approach - LOG.ENG.008.1

Logistics An Integrated Approach - LOG.ENG.008.1

Second edition

Year: 1999
Category: Logistics
Cover of Logistics And Supply Chain Management - LOG.ENG.001.1

Logistics And Supply Chain Management - LOG.ENG.001.1

Second edition

Year: 1998
Category: Logistics
Cover of Logistics and Transportation Design and Planning - LOG.ENG.002.1

Logistics and Transportation Design and Planning - LOG.ENG.002.1

Second printing

Year: 2000
Category: Logistics
Cover of Logistics Management  Θεωρία και Πράξη  Πρώτη έκδοση - LOG.002.1

Logistics Management Θεωρία και Πράξη Πρώτη έκδοση - LOG.002.1

Πρώτη έκδοση

Year: 1997
Category: Logistics
Cover of Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - LOG.010.1

Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - LOG.010.1

Year: 2007
Category: Logistics
Cover of Logistics Μεταφορές - Διανοµή - LOG.004.1

Logistics Μεταφορές - Διανοµή - LOG.004.1

Πρώτη έκδοση

Category: Logistics
Cover of The Logistics Handbook - LOG.ENG.003.1

The Logistics Handbook - LOG.ENG.003.1

First edition

Year: 1994
Category: Logistics
Cover of Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας supply chains: a manager' s guide - LOG.006.1

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας supply chains: a manager' s guide - LOG.006.1

Πρώτη Έκδοση

Year: 2006
Category: Logistics
Cover of Διαχείριση υλικών και συστήµατα αποθεµάτων - LOG.005.1

Διαχείριση υλικών και συστήµατα αποθεµάτων - LOG.005.1

ΤΟΜΟΣ Α Δεύτερη έκδοση

Year: 1984
Category: Logistics
Cover of Διαχείριση υλικών και συστήµατα αποθεµάτων - LOG.005.2

Διαχείριση υλικών και συστήµατα αποθεµάτων - LOG.005.2

ΤΟΜΟΣ Β Δεύτερη έκδοση

Year: 1984
Category: Logistics
Cover of Διοίκηση Logistics - LOG.003.1

Διοίκηση Logistics - LOG.003.1

Δεύτερη έκδοση

Year: 1999
Category: Logistics
f t g m